Kodeks i sjelljes online – arsimtarë / Кодекс за однесување онлајн – наставник

Kodeks i sjelljes online – arsimtarë / Кодекс за однесување онлајн – наставник

← All Topics

KODEKSI I SJELLJES SË ARSIMTARËVE GJATË MËSIMIT ONLINE

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ОНЛАЈН НАСТАВА ЗА НАСТАВНИЦИ

Previous Кodeks i sjelljes në shkollë / Кодекс на однесување во училиштето COVID-19
Next Kodeks i sjelljes online – nxënës / Кодекс на однесување онлајн-ученик