Kushtet në shkollë

Hapësira, kushtet për punë në shkollë

Numri i përgjithshëm i ndërtesave1
Bruto sipërfaqe
Neto sipërfaqe3185 m2
Numri iterreneve sportive1
Numri I kateve3
Numri I klasave28
Numri I hapësirave ndihmëse /
Biblioteka e shkollës1
Mënyra e ngrohjes së shkollësMe nxemje qendrore-vetanake(naftë)

 

Kushtet materialo-teknike

Shkolla ka në dispozicion këto mjete ndihmëse shkollore.

Nr. r.Forma e mjeteveSasia
1.  Piano1
2.   TV7
3.  Printera3
4.  Shtëpiza (kompjuter)15
5.  Monitor270
6.  Tastatura255
7.  Laptop3
8.   LCD prozhektor4
9.  CD kasetofon10
10.   DVD 3
11.  Skener me printer2
12.   Mikroskop elektronik1