Kodeks i sjelljes online – nxënës / Кодекс на однесување онлајн-ученик

Kodeks i sjelljes online – nxënës / Кодекс на однесување онлајн-ученик

← All Topics

KODEKSI I NXËNËSËVE QË DO TË PËRCJELLIN MËSIMIN NË DISTANCË

Кодекс на учениците кои ќе следат настава од далечина

Previous Kodeks i sjelljes online – arsimtarë / Кодекс за однесување онлајн – наставник
Next Kodeks i sjelljes online – prind / Кодекс на однесување онлајн – родител