• Tel: +389 2 2621 055
  • E-mail: info@hasanprishtina.edu.mk
  • shf.hasanprishtina@yahoo.com

Protokol i nxënësve me nevoja të veçanta (MK)

← All Topics

protokol o nxenesve me nevoja te vecanta MK

Previous kodeks i sjelljes se nxenesve gjat hyrjes dhe daljes MK
Next Oraganizimi i lëvizjes se nxënësve dhe arsimtarëve (MK)