• Tel: +389 2 2621 055
  • E-mail: info@hasanprishtina.edu.mk
  • shf.hasanprishtina@yahoo.com

Oraganizimi i lëvizjes se nxënësve dhe arsimtarëve (MK)

  • Main
  • Rregullore
  • Oraganizimi i lëvizjes se nxënësve dhe arsimtarëve (MK)
← All Topics

organizimi i levizjes se nxenesve dhe arsimtareve MK