• Tel: +389 2 2621 055
  • E-mail: info@hasanprishtina.edu.mk
  • shf.hasanprishtina@yahoo.com

RAPORTI VJETOR për punën edukativo-arsimore për vitin 2019/2020

← All Topics

2019-2020 raporti vjetor SHQ

Next RAPORTI VJETOR për punën edukativo-arsimore për vitin 2018/2019