• Tel: +389 2 2621 055
  • E-mail: info@hasanprishtina.edu.mk
  • shf.hasanprishtina@yahoo.com

Protokoll për punë e shkollës në kushte të KOVID-19 (MK)

  • Main
  • Rregullore
  • Protokoll për punë e shkollës në kushte të KOVID-19 (MK)
← All Topics

Protokoll MK

Next Rendi shtëpiak (MK)