Kuadri arsimor

Kuadri arsimor

 

Mësimin për vitin shkollor 2016/2017 pranë SHFK “Hasan Prishtina” – Çair, e realizon kuadri arsimor sipas normave përkatëse. Në tabelën në vijim është dhënë pasqyrë për arsimtarët e angazhuar.

 

Nr.r. Emri dhe mbiemri Lënda mësimore Përgaditja arsimore Kuadri i cili plotëson në shkolla tjera
          1. Senxhan Miftari Grupi klasor profesor /
          2. Afërdita Shabani Grupi klasor profesor
          3. Bukurije Hoti Metush Grupi klasor profesor
          4. Mernush Topojani Grupi klasor profesor
          5. Ajten Hoxha Grupi klasor arsimtarë
          6. Gordana Vapska Grupi klasor profesor
          7. Hava Mexhiti Grupi klasor profesor
          8. Ganimet Osmani Grupi klasor profesor /
          9. Nora Bela Grupi klasor profesor /
        10. Venera Raka Grupi klasor profesor /
        11. Flora Demiri Grupi klasor profesor /
        12. Gzime Beluli Grupi klasor profesor /
        13. Allmira Tutiq Grupi klasor profesor
        14. Esma Fazlija Grupi klasor profesor
        15. Rufki Loku Grupi klasor arsimtarë
        16. Blerta Iseni Grupi klasor arsimtarë
        17. Bllaga Georgieva Grupi klasor arsimtarë
        18. Arlinda Etemi Grupi klasor profesor
        19. Shpresa Rexhepi Grupi klasor profesor
        20. Shqipe Idrizi Grupi klasor profesor
        21. Mirvete Rama Grupi klasor profesor
        22. Merita Croj Grupi klasor profesor
        23. Sonjica Milloshevska Grupi klasor arsimtarë
        24. Blerita Jakupi Grupi klasor profesor
        25. Nermin Bakiu Grupi klasor profesor
        26. Merita Zekiri Grupi klasor profesor
        27. Sejhan Bekteshi Grupi klasor profesor
        28. Albionda Iseni Grupi klasor profesor
        29. Vjollca Shehu Grupi klasor profesor
        30. Allmira Papiq Grupi klasor profesor
        31. Siana Nesimi Gjuhë shqipe profesor
        32. Ajnur Dauti Gjuhë shqipe profesor
        33. Lenqe Milevska Gjuhë maqedone profesor
        34. Arsim Leskovica Gjuhë maqedone profesor
        35. Hidaјete Arifi Gjuhë maqedone arsimtarë
        36. Kenan Dibrani Gjuhë angleze arsimtarë
        37. Shermin Limani Gjuhë angleze arsimtarë
        38. Kristina Llaova Gjuhë angleze profesor SHF ,,Vasill Gllavinov,, – Çair
        39. Linda Fetai Gjuhë angleze profesor
        40. Fluturije Xhila Shej Gjuhë angleze profesor
        41. Vesna Vuqiniq Gjuhë angleze profesor
        42. Violeta Pajazit Gjuhë frenge arsimtarë
        43. Saranda Selimi Gjuhë angleze arsimtarë SHF ,,Imri Elezi,, – Çair
        44. Gzim Ibrahimi Matematikë arsimtarë
        45. Xhelal Ramadani Matematikë arsimtarë
        46. Sillvija Mitevska Matematikë profesor
        47. Idaver Ademi Biologji arsimtarë
        48. Aleksandra Llazarevska Biologji profesor SHF ,,Imri Elezi,, – Çair
        49. Sillvija Mitevska Fizikë profesor
        50. Sanije Latifi Fizikë arsimtarë SHF ,, Ismail Qemali,, – Çair
        51. Mevlut Bajrami Kimi profesor
        52. Arun Neziri Kimi profesor
        53. Zhivka Llaktash Histori profesor SHF ,, Imri Elezi,, SHF ,, Ismail Qemali,, – Çair
        54. Afërdita Dauti Histori arsimtarë
        55. Blerim Daut Gjeografi arsimtarë
        56. Marija Llotiq Arsimi fizik profesor SHF ,,Vasill Gllavinov,, – Çair
        57. Semie Islami Arsimi fizik arsimtarë
        58. Gëzim Osmani Arsimi fizik profesor
        59. Eniser Nuredini Informatikë profesor
        60. Skender Latifi Arsimi teknik arsimtarë
        61. Ilir Sopaj Arti figurativ profesor SHF ,, Jashar Bej Shkupi,, – Çair
        62. Filip Hristovski Arsimi muzikor profesor SHF .,, Vasill Gllavinov,,
        63. Valon Suma Arsimi muzikor profesor
        64. Nuran Limani Njohja me religjionet profesor SHF ,,25 Maj,, – Çair
        65. Nesrin Muaremi Etikë profesor SHF ,, 7 Marsi,, – Çair / Sh.f.,, Vasill Gllavinov,,
        66. Biljana Kukuneshoska Gjuhë boshnjake profesor SHF ,, Imri Elezi,, – Çair

Kuadri mësimor i cili vjen nga shkollat tjera

Nr.r Emri dhe mbiemri Lënda mësimore Përgaditje profesionale Shkolla amë
1. Nazan Halimi Gjuhë shqipe profesor SHMQSH “Pançe Karaxhozof”
Eli S. Donevska Arti figurativ arsimtarë SHFK “Jashar Bej Shkupi”  – Çair
Valentina Fidanovska Gjeografi profesor SHF ,, Ismail Qemali,, – Çair
Monika Nedelkovska Etika e religjioneve / Njohja me religjionet profesor SHF ,,Vasill Gllavinov,, – Çair
Avidane Dardhishta Gjuhë maqedone profesor SHF ,, 7 Marsi,, – Çair
Mesud  Loku Matematikë profesor SHF ,, 7 Marsi,, – Çair
Filip Hristovski Arsim  muzikor profesor SHF ,,Vasill Gllavinov,,

SHF ,, Imri Elezi,, – Çair