• Tel: +389 2 2621 055
  • E-mail: info@hasanprishtina.edu.mk
  • shf.hasanprishtina@yahoo.com

PROGRAMI VJETOR për punën edukativo-arsimore për vitin shkollor 2020/2021

← All Topics

2020-2021 programi vjetor AL

Next PROGRAMI VJETOR për punën edukativo-arsimore për vitin shkollor 2019/2020