• Tel: +389 2 2621 055
  • E-mail: info@hasanprishtina.edu.mk
  • shf.hasanprishtina@yahoo.com

Programi për ekskurzion, mësim në natyrë dhe shëtitje për vitin shkollor 20120/2021

← All Topics

Programi vjetor ekskurzione 2020-2021 AL