Bilansi i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2016

Librat elektronik për klasën IV